Menu

Forældreråd

Forældreråd i Sydmors IF

På baggrund af Udvalgsdagen d. 20. september foreslås følgende tiltag implementeret i Sydmors Idrætsforening

Forældreråd:

Der skal oprettes et forældreråd til hver årgang i fodbold.

 1. Der kan, hvis træneren ønsker det, oprettes forældreråd til hold i gymnastik og badminton.
 2. Et forældreråd består af 2-3 forældre med tilknytning til den enkelte årgang.
 3. Man sidder i forældrerådet for et år af gangen, - man vælges til forældrerådet ved sæsonstart ved opstartsmødet, som typisk vil finde sted i august.
 4. Det er repræsentanter fra børne – eller ungdomsudvalget der varetager nedsættelse af forældrerådet. Der skal således deltage en repræsentant fra et af de førnævnte udvalg i opstartsmødet.
 5. Det forventes at forældrerådet samarbejder med træneren og holdleder.
 6. Forældrerådet bør være trænerens ”højre hånd” i nedenstående punkter :
  1. Skal udføre ”Arbejde” af social og praktisk karakter, - det forventes hermed ikke at forældrerådet skal deltage i træning eller på anden måde involveres heri.
   Hvis træneren i de yngste årgange har behov for hjælp i forbindelse med træning kunne forældre bistå som ”back-up’ere”, - fx binde snørebånd og andre praktiske opgaver. Disse opgaver koordineres af forældrerådet.
  2. Skal arrangere sociale aktiviteter mindst én gang årligt, fx i forhold Opstarts hygge for de ældste årgange, Sommerafslutning for de yngste årgange og Pizza arrangement for alle årgange, søskende og forældre midtvejs i sæsonen. 
  3. Kan uddelegere opgaver til de andre forældre, som er tilknyttet holdet, - det behøves således ikke være forældrerådet som udfører alle opgaver omkring holdet, - de skal blot ”sætte både i vandet”.  
  4. Kan stå for at lave kørselsordninger og plan for trøjevask for de enkelte hold.
  5. Kan stå for at tage notater til kampe, med henblik på omtale på Sydmors Face Book side eller I KunMors ved David Højmark - telefon nummer:          31 95 31 08 - mail: [email protected].
  6. Omtale sociale arrangementer el. lign. på Sydmors IF Face Book side,  i Sydmors Nyt og på hjemmeside, eller i KunMors ved David Højmark - telefon nummer 31 95 31 08 - mail [email protected]

Det nuværende fodbold udvalg er

Luk