Menu

Praktisk info

Regler for ophold på banen

  • Kunstgræsbanerne må kun benyttes med tilladelse fra Sydmors IF.
  • Der må ikke benyttes fodboldstøvler med metalknopper.
  • Fodboldstøvler skal børstes rene inden kunstgræsarealet betrædes.
  • Brug fodtøjsrist ved lågerne.
  • Målene må ikke slæbes hen over banerne, men skal bæres.
  • Der må ikke smides affald, tyggegummi, tape, plastik og lignende på kunstgræsarealet.
  • Der må ikke sættes stole, borde og bænke op på banen.
  • Rygning og glasflasker er absolut forbudt på kunstgræsarealet.
  • Dyr er ikke tilladt at medbringe på kunstgræsarealet.
  • Ved lejemålets ophør skal banen være ryddet for kegler, bolde mm.

Overtrædelse af reglerne kan medføre bortvisning samt evt. krav om betaling af leje og dækning af eventuelle udgifter i forbindelse med oprydning og udbedring af skader.

Luk