Menu

Klub Frivillig

Sydmors IF er baseret på og eksisterer kun som følge af frivillig arbejdskraft. Det forventes derfor af alle med tilknytning til Sydmors IF, at man bidrager i forhold til det praktiske -og organisatoriske arbejde i og omkring foreningen.

 

Som forældre forventes det at du:

- Engagerer dig i foreningslivet, bla. deltage i forældremøder, forældreråd, generalforsamling, sportsweekend mm.
- Deltager ved sociale aktiviteter.
- Er behjælpelig i forbindelse med udførelse af praktiske opgaver i foreningsregi og omkring holdet.
- Udviser fairplay i forhold til kampe, stævner mv.
- Kommer med eventuel positiv kritik, - rettet til rette vedkommende.
- Kommer med forslag til eventuelle forbedringer af foreningen.

 

Klub Frivillig

Sydmors IF ønsker at være en succesfulde idrætsforening -  en forening for alle der bidrager positivt til det fællesskab idrætsforeningen består af.
Spillere og trænere er af afgørende betydning for at træning og kampe gennemføres på en kvalificerede måde. Ligeså stor betydning har de mange engagerede frivillige, der arbejder bag kulisserne for at hjælpe klubben med de mange forskellige opgaver, som vi har. En stor del af opgaverne løses af  "Tordenskjold soldater". Vi ønsker at fordele opgaver ud på flere aktører, og derfor har hvert hold har fået tildelt få specifikke opgaver, som skal løses sammen med en anden årgang. Der arbejdes sammen 2 og 2, så der altid er en erfaren og en nybegynder årgang. Når dette arbejde bliver løst af andre hænder, vil vi som klub, kunne tænke på andre projekter og initiativer samt holde kontingentet på et fornuftigt niveau, så alle kan være med. 

 

Luk